Формування місцевих бюджетів: вимоги законодавства, проблемні питання та шляхи їх вирішення

12 квітня 2019, 15:02

Експерти Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку, що створений при Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» (УАРОР) з питань фінансової децентралізації підготували свіжу аналітику, яка стане у нагоді фахівцям структурних підрозділів органів влади, до повноважень яких належать питання формування та виконання відповідних бюджетів.

Серед стадій бюджетного процесу слід виокремити процес складання бюджетів, який включає в себе цілий спектр організаційних процедур та заходів, пов’язаних із підготовкою юридичного документу, за яким упродовж року здійснюється фінансування закладів, установ, організацій бюджетної сфери, а також програм соціального та економічного розвитку відповідної території. Від того наскільки якісно сформовано бюджет, наскільки реалістичними є його показники в значній мірі залежить рівень життєзабезпечення громади та її розвиток.

У запропонованому дослідженні здійснено огляд основних аспектів, що стосуються формування місцевих бюджетів, проаналізовано повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у цьому процесі, окремо розглянуто основні законодавчі норми щодо запровадження середньострокового бюджетного планування.

У контексті процесу формування та затвердження місцевих бюджетів закцентовано увагу на окремих проблемних питаннях, які при цьому виникають, та запропоновано шляхи їх вирішення. Також визначено першочергові завдання, вирішення яких надасть змогу покращити ефективність бюджетного процесу та підвищити рівень прогнозованості бюджетних показників.

Ознайомитись із аналітичною запискою можна нижче.

від
2019-04-12
«Формування місцевих бюджетів: вимоги законодавства, проблемні питання та шляхи їх вирішення»

Виконавчий апарат обласної ради