Конкурси на заміщення вакантних посадОголошується конкурс на посаду директора Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру


Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 12.10.2016 № 9-20/VІІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області", розпорядження голови Черкаської обласної ради від 25.01.2017 № 11-р "Про оголошення конкурсу на посаду директора Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру" оголошує конкурс на посаду директора Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру.
Відомості про юридичну особу:
1) повне найменування: ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР;
2) місцезнаходження та юридична адреса: 18000, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 23.
Установу створено з метою реалізації молодіжної політики в області та залучення молоді до активної громадської діяльності.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:
1) повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
2) стаж роботи у відповідній галузі не менше 2 років;
3) комп’ютерні навички: Word, Excel, Power Point, Інтернет, робота в соцмережах;
4) участь у просвітницьких заходах, проектах, щодо розвитку молодіжної політики;
5) досвід організаційної, громадської та тренерської діяльності.

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління суб’єктом господарювання, а саме: Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації та Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1) заяву про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;
4) копію документа про вищу освіту;
5) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
6) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті;
7) згоду на обробку персональних даних;
8) документи, які підтверджують:
- участь у просвітницьких заходах, проектах, щодо розвитку молодіжної політики;
- досвід організаційної, громадської та тренерської діяльності;
9) приклади реалізованих проектів, кампаній.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку установи, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому передбачаються:
1) першочерговий план діяльності установи протягом одного року;
2) визначення та реалізація стратегії розвитку установи на основі наявних можливостей, заходи з виконання завдань та прогнозовані результати діяльності, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення показників діяльності установи тощо;
3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку установи;
4) участь установи у просвітницьких заходах, проектах щодо розвитку молодіжної політики.
Зазначені документи надсилаються на поштову або електронну адресу управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради:
бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 442, м. Черкаси, індекс 18000, контактний телефон (0472)32-22-59, (0472)37-23-69,
електронна адреса: mayno-oblrada@ukr.net

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту оголошення про конкурс в засобах масової інформації та на офіційному сайті Черкаської обласної ради з 01.02.2017 до 20.02.2017 включно.

Особа, яка подала документи відповідно до цього оголошення, може бути присутньою на засіданні конкурсної комісії, на якому здійснюватиметься розпечатування конвертів з конкурсними пропозиціями, що відбудеться 22 лютого 2017 року у Будинку рад, розташованому за адресою: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 434, м. Черкаси.

Конкурсний відбір на посаду директора Черкаського обласного молодіжного ресурсного центру буде проводитись 28 лютого 2017 року о 10 год. Черкаською обласною радою у Будинку рад, розташованого за адресою: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 434, м. Черкаси.

Інформація щодо фінансово-економічного стану центру


Оголошується конкурс на посаду директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЕРОПОРТ ЧЕРКАСИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"


Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 12.10.2016 № 9-20/VІІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області", розпорядження голови Черкаської обласної ради від 25.01.2017 № 12-р "Про оголошення конкурсу на посаду директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЕРОПОРТ ЧЕРКАСИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" оголошує конкурс на посаду директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЕРОПОРТ ЧЕРКАСИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ".

Відомості про юридичну особу:
1) повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЕРОПОРТ ЧЕРКАСИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ";
2) місцезнаходження та юридична адреса: 18036, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 168.
Підприємство створене для здійснення господарської діяльності на прибутковій основі, з метою задоволення суспільних потреб в обслуговуванні пасажирів, багажу, пошти, вантажів авіаційним транспортом, а також надання всіх інших авіаційних та неавіаційних послуг авіакомпаніям, клієнтам, іншим юридичним та фізичним особам, здійснення різних видів діяльності.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:
1) повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
2) стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, або 5 років на керівних посадах нижчого рівня у транспортній галузі, або в авіаційній галузі - не менше 2 років;
3) володіння державною мовою.

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління підприємством, а саме Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації, управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської обласної державної адміністрації.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1) заяву про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;
4) копію документа про вищу освіту;
5) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
6) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті;
7) згоду на обробку персональних даних;
8) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому передбачаються:
1) першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;
2) заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, визначення та реалізація маркетингових стратегій розвитку підприємства на основі його можливостей і результатів вивчення ринку, пропозиції щодо нових напрямків діяльності підприємства;
3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Зазначені документи надсилаються на поштову або електронну адресу управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради:
бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 442, м. Черкаси, індекс 18000, контактний телефон (0472)32-22-59, (0472)37-23-69
електронна адреса: mayno-oblrada@ukr.net

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту оголошення про конкурс в засобах масової інформації та на офіційному сайті Черкаської обласної ради з 01.02.2017 до 20.02.2017 включно.

Особа, яка подала документи відповідно до цього оголошення, може бути присутньою на засіданні конкурсної комісії, на якому здійснюватиметься розпечатування конвертів з конкурсними пропозиціями, що відбудеться 22 лютого 2017 року у Будинку рад, розташованому за адресою: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 434, м. Черкаси.

Конкурсний відбір на посаду директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АЕРОПОРТ ЧЕРКАСИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" буде проводитись 01 березня 2017 о 10 год. Черкаською обласною радою у Будинку рад, розташованого за адресою: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 434, м. Черкаси.

Загальний опис діяльності комунального підприємства


Оголошується конкурс на посаду директора ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"


Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 12.10.2016 № 9-20/VІІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області", розпорядження голови Черкаської обласної ради від 25.01.2017 № 10-р "Про оголошення конкурсу на посаду директора ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" оголошує конкурс на посаду директора ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.
Відомості про юридичну особу:
1) повне найменування: ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;
2) місцезнаходження та юридична адреса: 18002, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Верхня Горова, 13.
Підприємство створене для здійснення господарської діяльності на прибутковій основі, з метою задоволення потреб населення, вітчизняних та іноземних туристів, спортивних делегацій та інших груп, а також окремих громадян у наданні готельних та інших послуг.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:
1) повна вища освіта (магістр, спеціаліст);
2) стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, або 3 роки на керівних посадах нижчого рівня у відповідній галузі.
3) володіння державною мовою.

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління підприємством, а саме Черкаської обласної ради.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1) заяву про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;
4) копію документа про вищу освіту;
5) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
6) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті;
7) згоду на обробку персональних даних;
8) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.
Відповідальність за недостовірність документів несе Претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому передбачаються:
1) першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;
2) заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, визначення та реалізація маркетингових стратегій розвитку підприємства на основі його можливостей і результатів вивчення ринку, пропозиції щодо нових напрямків діяльності підприємства;
3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Зазначені документи надсилаються на поштову або електронну адресу управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради:
бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 442, м. Черкаси, індекс 18000, контактний телефон (0472)32-22-59, (0472)37-23-69,
електронна адреса: mayno-oblrada@ukr.net

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту оголошення про конкурс в засобах масової інформації та на офіційному сайті Черкаської обласної ради з 01.02.2017 до 20.02.2017 включно.

Особа, яка подала документи відповідно до цього оголошення, може бути присутньою на засіданні конкурсної комісії, на якому здійснюватиметься розпечатування конвертів з конкурсними пропозиціями, що відбудеться 22 лютого 2017 року у Будинку рад, розташованому за адресою: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 434, м. Черкаси.

Конкурсний відбір на посаду директора ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" буде проводитись 02 березня 2017 року о 10 год. Черкаською обласною радою у Будинку рад, розташованого за адресою: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 434, м. Черкаси.

Загальний опис діяльності комунального підприємства


Оголошується конкурс на посаду генерального директора ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ФАРМАЦІЯ"


Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 12.10.2016 № 9-20/VІІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області", розпорядження голови Черкаської обласної ради від 26.01.2017 № 14-р "Про оголошення конкурсу на посаду генерального директора ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ФАРМАЦІЯ" оголошує конкурс на посаду генерального директора ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ФАРМАЦІЯ"
Відомості про юридичну особу:
1) повне найменування: ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ";
2) місцезнаходження та юридична адреса: 18008, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Вернигори, 7.
Підприємство створене для здійснення господарської діяльності на прибутковій основі, з метою задоволення потреб населення та лікувально-профілактичних закладів, інших підприємств і організацій в лікарських засобах і виробах медичного призначення.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:
1) повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація";
2) проходження інтернатури за спеціальністю "Провізор" загального профілю з наступною спеціалізацією за фахом "Провізор - організатор";
3) наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
4) стаж роботи за фахом - не менше 5 років;
5) володіння державною мовою.

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління підприємством, а саме: Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації та Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1) заяву про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;
4) копію документа про вищу освіту;
5) копії сертифіката провізора - спеціаліста та посвідчення про присвоєнням (підтвердженням) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
6) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
7) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті;
8) згоду на обробку персональних даних;
9) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому передбачаються:
1) першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;
2) заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, визначення та реалізація маркетингових стратегій розвитку підприємства на основі його можливостей і результатів вивчення ринку, пропозиції щодо нових напрямків діяльності підприємства;
3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Зазначені документи надсилаються на поштову або електронну адресу управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради:
бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 442, м. Черкаси, індекс 18000, контактний телефон (0472)32-22-59, (0472)37-23-69,
електронна адреса: mayno-oblrada@ukr.net

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту оголошення про конкурс в засобах масової інформації та на офіційному сайті Черкаської обласної ради з 01.02.2017 до 20.02.2017 включно.

Особа, яка подала документи відповідно до цього оголошення, може бути присутньою на засіданні конкурсної комісії, на якому здійснюватиметься розпечатування конвертів з конкурсними пропозиціями, що відбудеться 22 лютого 2017 року у Будинку рад, розташованому за адресою: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 434, м. Черкаси.

Конкурсний відбір на посаду генерального директора ЧЕРКАСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ФАРМАЦІЯ" буде проводитись 27 лютого 2017 року о 10 год. Черкаською обласною радою у Будинку рад, розташованого за адресою: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 434, м. Черкаси.

Загальний опис діяльності комунального підприємства