Конкурси на заміщення вакантних посад"Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної ради" оголошує конкурс на посаду завідувача комунального підприємства "Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної ради"


Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 12.10.2016 № 9-20/VІІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області", розпорядження голови Черкаської обласної ради від 08.12.2017 № 384-р "Про оголошення конкурсу на посаду завідувача комунального підприємства "Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної ради" оголошує конкурс на посаду завідувача комунального підприємства "Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної ради".
Відомості про юридичну особу:
1) повне найменування: комунальне підприємство "Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної ради";
2) місцезнаходження та юридична адреса: 18009, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Дахнівська, буд. 25.
Комунальне підприємство "Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної ради" є закладом охорони здоров’я лікарського (медикаментозного) забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, інших закладів, підприємств та організацій, який здійснює адміністративне та організаційно - методичне керівництво діяльністю аптек, що знаходяться на його балансі в адміністративно – територіальних межах Черкаського району та міста Черкаси.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:

1) повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "Фармація";
2) проходження інтернатури за спеціальністю "Провізор" загального профілю з наступною спеціалізацією за фахом "Провізор - організатор";
3) підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування переатестаційні цикли тощо);
4) наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
5) стаж роботи за фахом - не менше 5 років;
6) володіння державною мовою.

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління підприємством, а саме: Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації та Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації;
4) не відповідає вимогам до претендента.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням відомостей про наявність або відсутність:
- заборони займати зазначену посаду;
- протипоказань, пов’язаних з виконанням роботи в існуючих умовах праці (невідповідність стану здоров’я претендента роботі, що підлягає виконанню);
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) копію трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;
4) копію документа про вищу освіту;
5) копію документа про підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, переатестаційні цикли тощо);
6) копію сертифіката провізора - спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;
7) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
8) медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів (форма № 122-2/о);
9) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (ф. № 140-0 (облікова);
10) довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;
11) згоду на обробку персональних даних;
12) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті;
13) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому передбачаються:
1) першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;
2) заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, визначення та реалізації маркетингових стратегій розвитку підприємства на основі його можливостей і результатів вивчення ринку, пропозиції щодо нових напрямків діяльності підприємства;
3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Зазначені документи надаються особисто або надсилаються на поштову або електронну адресу управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 442, м. Черкаси, індекс 18000, контактний телефон (0472)33-54-19, (0472)37-23-69.
електронна адреса: mayno-oblrada@ukr.net

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту розміщення оголошення про конкурс у засобах масової інформації та на офіційному сайті Черкаської обласної ради з 13.12.2017 до 02.01.2018 включно.
Конкурсний відбір на посаду завідувача комунального підприємства "Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної ради" буде проводитися 10 січня 2018 о 10 год. у Будинку рад, розташованому за адресою: м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, 185, каб. 434.

Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті Черкаської обласної ради протягом трьох днів з дати його завершення.

Загальний опис діяльності
комунального підприємства "Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної ради"


КП "Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної ради" є підприємством комунальної форми власності, що здійснює ліцензійну діяльність з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, виробами медичного призначення, виготовлення ліків в умовах аптеки, обігу наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів.
До складу КП "Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної ради" входять 12 аптек (1 міська та 11 сільських аптек Черкаського району).
Основними видами діяльності підприємства є:
- роздрібна та оптова реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дезинфікуючих засобів, предметів особистої гігієни, природних та штучних мінеральних вод, спеціальних харчових продуктів, дитячого харчування, лікувальних та парфюмерно-косметичних засобів, субстанцій, ветеринарних препаратів, засобів оптики та медичної техніки, біологічно-активних добавок, гомеопатичних препаратів, інших груп товарів;
- зберігання, перевезення, придбання, виготовлення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- придбання, перевезення, зберігання, відпуск нарковмісних препаратів;
- транспортування (перевезення), зберігання, відпуск (реалізація) спирту етилового для медичних цілей та інших небезпечних вантажів;
- виготовлення в умовах аптеки, виробничий контроль та відпуск ліків з аптеки за рецептами лікарів та лікувально-профілактичних закладів згідно з установленими правилами.
Засновником підприємства є Черкаська обласна рада (далі – Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст Черкаської області.
Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, власником якого є Черкаська обласна рада.
Майно належить підприємству на праві господарського відання і закріплено за ним відповідно до договору на закріплення майна.
Установчим документом підприємства є Статут комунального підприємства "Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної ради", затверджений розпорядженням голови обласної ради від 27.03.2007 № 93-р.
Управління підприємством здійснюється Засновником, а безпосереднє керівництво роботою підприємства здійснює завідувач аптеки.
При призначенні завідувача аптеки з ним укладається контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність перед Засновником та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади та інші умови.

Умови оплати праці завідувача аптеки


Завідувачу нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених керівнику:
1) посадового окладу в розмірі 9280,0 грн. (дев’ять тисяч двісті вісімдесят грн. 0 коп.) і фактично відпрацьованого часу. Розмір посадового окладу протягом дії Контракту може бути переглянутий у випадках введення в дію інших законодавчих актів про оплату праці;
2) підвищення посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії (пп."а" п. 2.4.1 гл. 2.4. розд. 2 Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 за № 1209/11489);
3) надбавки за вислугу років (п.2, 3 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я").
Крім того, Керівнику можуть виплачуватися:
1) премія за підсумками роботи за квартал відповідно до Положення про умови і розміри оплати праці керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 30.12.2016 № 380-р;
2) матеріальна винагорода за ефективне управління майном Підприємства відповідно до Положення про умови і розміри оплати праці керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, затвердженого розпорядженням голови Черкаської обласної ради від 30.12.2016 № 380-р;
3) допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки (абз. 3 п.2. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери").

Довідка фінансово-господарської діяльності
КП "Черкаська центральна районна аптека № 5 Черкаської обласної ради"


Показники ФГД

9 місяців

2016 р.

9 місяців

2017р.

Динаміка %

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

7421

7926,7

107

в т.ч. інші доходи

105,0

163,3

156

Всього витрат

7365

7919,5

108

Платежі до бюджету

501,3

573,7

114

Прибуток до оподаткування

56,0

7,2

56,0

Середня чисельність працюючих

31

28

90,3

Фонд оплати праці

929

1030,7

111

Середньомісячна з/п, (грн.)

3243

3932

121

Навантаження на 1 особу

239,4

283,1

118

Рентабельність, %

1

0,1

1 

 

на 01.10.2016

 

на 01.10.2017

відхилення,

+, -

Дебіторська заборгованість

0

65,7

65,7

Кредиторська заборгованість

837

1050,8

213,8

Товарний залишок

992

1010,6

102