Конкурси на заміщення вакантних посадОголошується конкурс на посаду керівника комунального закладу "Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Черкаської обласної ради"


Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 12.10.2016 № 9-20/VІІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області", розпорядження голови Черкаської обласної ради від 23.04.2018 № 115 - р "Про оголошення конкурсу на посаду керівника комунального закладу "Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалід "Інваспорт" Черкаської обласної ради" оголошує конкурс на посаду керівника комунального закладу "Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Черкаської обласної ради".
Відомості про юридичну особу:
1) повне найменування: комунальний заклад "Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Черкаської обласної ради";
2) місцезнаходження та юридична адреса: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 102.
Комунальний заклад "Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Черкаської обласної ради" є самостійним закладом, що здійснює організацію та проведення серед осіб з інвалідністю спортивних змагань та інших фізкультурно-спортивних заходів, проведення реабілітації засобами фізичної культури.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:
1) вища освіта другого рівня за ступенем магістра за відповідною галуззю знань або вища освіта другого рівня за ступенем магістра та післядипломної освіти за галуззю знань "Управління та адміністрування" або "Право";
2) стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня - не менше ніж 5 років;
3) володіння державною мовою.

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління закладом, а саме: Черкаської обласної ради, Черкаської обласної державної адміністрації та управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації;
4) не відповідає вимогам до претендента.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням відомостей про наявність або відсутність:
- заборони займати зазначену посаду;
- протипоказань, пов’язаних з виконанням роботи в існуючих умовах праці (невідповідність стану здоров’я претендента роботі, що підлягає виконанню);
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) копію трудової книжки або документів, що підтверджують досвід роботи;
4) копію документа про вищу освіту;
5) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
6) медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів (форма № 122-2/о);
7) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (ф. № 140-0 (облікова);
8) довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України;
9) згоду на обробку персональних даних;
10) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті;
11) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.
Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку закладу, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому передбачаються:
1) першочерговий план діяльності закладу протягом одного року;
2) заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, визначення та реалізації маркетингових стратегій розвитку закладу на основі його можливостей і результатів вивчення ринку, пропозиції щодо нових напрямків діяльності підприємства;
3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу.

Зазначені документи надаються особисто або надсилаються на поштову або електронну адресу управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 442, 435а м. Черкаси, індекс 18000, контактний телефон (0472)33-54-19, (0472)37-23-69.
Електронна адреса: mayno-oblrada@ukr.net

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту розміщення оголошення про конкурс у засобах масової інформації та на офіційному сайті Черкаської обласної ради з 3 травня 2018 року до 22 травня 2018 року включно.
Конкурсний відбір на посаду керівника комунального закладу "Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалід "Інваспорт" Черкаської обласної ради буде проводитися 23 травня 2018 о 10.00 год. у Будинку рад, розташованому за адресою: м. Черкаси, бульвар Т.Г. Шевченка, 185, каб. 434.
Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті Черкаської обласної ради протягом трьох днів з дати його завершення.

Загальний опис діяльності
комунального закладу "Регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" Черкаської обласної ради"


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ "ІНВАСПОРТ" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (далі - Центр) є самостійним закладом, що здійснює організацію та проведення серед осіб з інвалідністю спортивних змагань та інших фізкультурно-спортивних заходів, проведення реабілітації засобами фізичної культури.
Засновником Центру є Черкаська обласна рада (далі - Засновник), яка в установленому чинним законодавством порядку представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області та здійснює управління об’єктом комунальної власності.
Засновником делеговано повноваження з галузевого управління Центром управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації.
Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, власником якого є Черкаська обласна рада і передано Центру в оперативне управління.
Здійснюючи право оперативного управління, Центр володіє і користується закріпленим за ним майном, вчиняючи щодо нього дії, що не суперечать чинному законодавству за погодженням з власником майна – Черкаською обласною радою.
Установчим документом Центру є Положення про КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ "ІНВАСПОРТ" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ", затверджене розпорядженням голови Черкаської обласної ради від 29.12.2012 № 250-р.
Головними завданнями Центру є:
- участь у розробці концепцій комплексних і цільових регіональних програм або їхніх розділів з розвитку фізичної культури і спорту серед інвалідів, прогнозування та забезпечення вирішення цих питань;
- організація та проведення серед інвалідів різних вікових груп навчально-тренувальної роботи, спортивних змагань, інших фізкультурно-оздоровчих заходів;
- сприяння поліпшенню матеріально технічного забезпечення спортивної бази для проведення заходів фізичної культури і спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.
У своїй діяльності Центр співпрацює з державними та громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.
Робота проводиться відповідно до плану основних заходів та Єдиного календарного плану фізкультурно-спортивних заходів на рік, затвердженого управлінням в справах сім’ї молоді та спорту облдержадміністрації.
З метою залучення дітей з інвалідністю до занять фізичною культурою та спортом, виконання обласної програми "Турбота" Центром щорічно проводиться спартакіада "Повір у себе", в якій приймає участь до 500 дітей з інвалідністю віком від 10 до 16 років. Переможці обласної спартакіади беруть участь у фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади, на яких за останні три роки ними було завойовано 77 нагород різного ґатунку у змаганнях з легкої атлетики, плавання, футболу.
У 2017 році започатковано змагання серед молоді з інвалідністю, яка навчається в закладах професійно-технічної освіти.
Щорічно проводяться змагання серед сімей, які виховують дітей з інвалідністю, турнір з міні-футболу пам’яті тренера К. Пасічника, участь у якому приймають команди з різних областей України.
Щорічно, за рахунок коштів Черкаського відділення Фонду соціального захисту інвалідів України, проводиться на базі Західного реабілітаційного центру виїзний табір з фізкультурно-спортивної реабілітації для інвалідів області.
Тренери-викладачі Центру залучаються для організації фізкультурно-спортивної роботи в оздоровчих таборах для інвалідів, що діють влітку у місті Черкаси для інвалідів з вадами слуху - на базі спеціальної ЗОШ № 37, у місті Сміла - міський спортивно-оздоровчий табір для інвалідів.
З метою пошуку перспективних спортсменів проводяться чемпіонати та кубки з 12 видів спорту, які культивуються на території області. Загалом за рік у цих заходах приймають участь до тисячі осіб.
З метою підготовки провідних спортсменів, команд з ігрових видів спорту до національних змагань щорічно проводяться навчально-тренувальні збори. Приймаючи участь у національних змаганнях спортсменами з інвалідністю було завойовано 147 нагороди з яких 58 золотих.
В системі спорту інвалідів в області працює 17 штатних та 12 платних працівника, з них 19 - тренери-викладачі Центру.
За досягнення високих спортивних результатів, вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту інвалідів працівникам Центру присвоєно почесні звання: "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України" - 4 особам, "Заслужений тренер України" - 3 особам; 12 тренерів-викладачів мають відповідні категорії (4-вищу, 3-першу та 5 другу).
Для забезпечення системи власними кадрами проводиться робота по навчанню провідних спортсменів у вищих навчальних закладах по спеціальності "Фізичне виховання".
За три роки трьом спортсменам присвоєно почесне звання "Заслужений майстер спорту України".
До збірних команд України з різних видів спорту на 2018 рік зараховано 28 представників області, з них до штатної команди - 10 спортсменів.
Приймаючи участь в міжнародних змаганнях представники області 65 разів піднімалися на п’єдестал пошани, з них 23 - на його вищу сходинку.
Представники Черкащини у 2016 році приймали участь у змаганнях з кульової стрільби, футболу ДЦП, легкої атлетики, академічного веслування на ХV Паралімпійських іграх (Бразилія) та завоювали дві золоті та одну бронзову медаль, встановивши два рекорди ігор. На ХХІІІ Дефлімпійських іграх (Туреччина) вихованці Центру вибороли дві срібні медалі (легка атлетика та футбол), за що нагороджені Президентом України державними нагородами.
На утримання та діяльність Центру з обласного бюджету було виділено: у 2015 році – 540,3 тис. грн, у 2016 році - 652,4 тис. грн, у 2017 році - 875,2 тис. грн, у 2018 році – 968,6 тис. грн.