Конкурси на заміщення вакантних посадОголошується конкурс на посаду директора ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


Черкаська обласна рада, відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 12.10.2016 № 9-20/VІІ "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору керівників підприємств, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області", розпорядження голови Черкаської обласної ради від 02.06.2017 № 153-р "Про оголошення конкурсу на посаду директора ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" оголошує конкурс на посаду директора ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.
Відомості про юридичну особу:
1) повне найменування: ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ;
2) місцезнаходження та юридична адреса: 18002, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Верхня Горова, 13.
Підприємство створене для здійснення господарської діяльності на прибутковій основі, з метою задоволення потреб населення, вітчизняних та іноземних туристів, спортивних делегацій та інших груп, а також окремих громадян у наданні готельних та інших послуг.

ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА:
1) вища освіта ступеня магістра або за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста;
2) стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років, або 3 роки на керівних посадах нижчого рівня у відповідній галузі;
3) володіння державною мовою.

ДО УЧАСТІ У КОНКУРСІ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ОСОБА, ЯКА:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
3) є близькою особою або членом сім`ї керівників, що відповідно до статутних документів здійснюють управління підприємством, а саме Черкаської обласної ради.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПОДАЮТЬ ТАКІ ДОКУМЕНТИ:
1) заяву про участь у конкурсі;
1) копію документа, що посвідчує особу;
2) копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи;
3) копію документа про вищу освіту;
4) біографічну довідку (резюме), що містить прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
5) конкурсну пропозицію у запечатаному конверті;
6) згоду на обробку персональних даних;
7) інші документи, які на думку претендента, підтверджують його професійні чи моральні якості.
Відповідальність за недостовірність документів несе Претендент.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Претенденти подають конкурсні пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства, що містять проект стратегічного плану розвитку, в якому передбачаються:
1) першочерговий план діяльності підприємства протягом одного року;
2) заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності, визначення та реалізація маркетингових стратегій розвитку підприємства на основі його можливостей і результатів вивчення ринку, пропозиції щодо нових напрямків діяльності підприємства;
3) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Зазначені документи надсилаються на поштову або електронну адресу управління майном виконавчого апарату Черкаської обласної ради:
бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 442, м. Черкаси, індекс 18000, контактний телефон (0472)32-22-59, (0472)37-23-69,
електронна адреса: mayno-oblrada@ukr.net

СТРОК ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Прийом документів здійснюється протягом 20-ти днів з моменту оголошення про конкурс в засобах масової інформації та на офіційному сайті Черкаської обласної ради з 07.06.2017 до 26.06.2017 включно.

Особа, яка подала документи відповідно до цього оголошення, може бути присутньою на засіданні конкурсної комісії, на якому здійснюватиметься розпечатування конвертів з конкурсними пропозиціями, що відбудеться 04 липня 2017 року о 10 год. у Будинку рад, розташованому за адресою: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 434, м. Черкаси.

Конкурсний відбір на посаду директора ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" буде проводитись 04 липня 2017 року о 11 год. 30 хв. Черкаською обласною радою у Будинку рад, розташованого за адресою: бульвар Т.Г. Шевченка, 185, кабінет 434, м. Черкаси.

Результати оголошеного конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті Черкаської обласної ради протягом трьох днів з дати його завершення.

Загальний опис діяльності
ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


Підприємство є унітарним підприємством, створеним для здійснення господарської діяльності на прибутковій основі, з метою задоволення потреб населення, вітчизняних та іноземних туристів, спортивних делегацій та інших груп, а також окремих громадян у наданні готельних та інших послуг.
Засновником підприємства є Черкаська обласна рада (далі – Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст Черкаської області.
Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області.
Майно належить Підприємству на праві господарського відання і закріплено за ним відповідно до договору на закріплення майна.
Структурними підрозділами підприємства є:
- приміщення готелю "ДНІПРО", розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Верхня Горова, 13;
- комплекс будівель і споруд, розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Менделєєва, 4;
Установчим документом підприємства є Статут ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, затверджений розпорядженням голови обласної ради від 25.02.2009 № 35-р "Про затвердження статуту обласного комунального підприємства "Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради" (із змінами).
Управління підприємством здійснюється Засновником, а безпосереднє керівництво роботою Підприємства здійснює директор, який несе відповідальність за результат роботи перед трудовим колективом та Засновником.
Призначення на посаду та звільнення з посади директора підприємства здійснюється відповідно до рішення Засновника за результатами конкурсу.
При призначенні директора Підприємства з ним укладається контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність перед Засновником та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади та інші умови.
Умови оплати праці директора ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ:
директору нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених керівнику:
1) посадового окладу в розмірі 12160,0 грн. і фактично відпрацьованого часу.
Розмір посадового окладу протягом дії Контракту може бути переглянутий у випадках введення в дію інших законодавчих актів про оплату праці.
Крім того, Керівнику можуть виплачуватися:
2) премія за підсумками роботи за квартал відповідно до Положення про умови і розміри оплати праці керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, затвердженого розпорядженням голови Черкаської обласної ради від 30.12.2016 № 380-р;
3) матеріальна винагорода за ефективне управління майном Підприємства відповідно до Положення про умови і розміри оплати праці керівників підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, затвердженого розпорядженням голови Черкаської обласної ради від 30.12.2016 № 380-р.

Показники фінансово-господарської діяльності ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ДНІПРО" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


Назва показника2015 рік2016 рікІ квартал 2017 року
Кількість працюючих, всього, (чол.)666665
Навантаження на 1 особу, (тис. грн.)80,689,931,8
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, (грн.)232022663492
Платежі до бюджетів (тис. грн.)793947465
Чистий дохід від реалізації послуг, (тис. грн.)531759352065
Витрати всього, (тис. грн.)499253942116
Прибуток (збиток) до оподаткування, (тис. грн.)325241-51
Дебіторська заборгованість, (тис. грн.)12195845
Кредиторська заборгованість, (тис. грн.)212176516
Рентабельність, %740