Завершилась друга сесія навчання за професійною програмоюЗавершилась друга сесія навчання за професійною  програмоюПроцеси оновлення системи державного управління, децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування, модернізації державної служби України та служби в органах місцевого самоврядування, що відбуваються на сучасному етапі розвитку української держави, ставлять нові вимоги до професійних та особистісних якостей службовців органів публічної влади, рівня їх професіоналізму та компетентності

В Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів завершився семінар підвищення кваліфікації за професійною програмою державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, уперше прийнятих на державну службу та службу в органи самоврядування.

Вони повинні володіти базовими знаннями й уміннями, необхідними для роботи в умовах демократизації українського суспільства, суттєвих змін у законодавстві України, розвитку конкуренції та громадянського суспільства, світових процесів глобалізації та інформатизації.

Мета навчання за професійною програмою – розвиток професійної компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, що складає основу управлінської компетентності та засвоєння знань про модернізацію державного управління та реформування системи місцевого самоврядування в Україні, відпрацювання умінь та навичок щодо ефективного виконання завдань та посадових обов’язків, необхідних для професійного розвитку та забезпечення реалізації на регіональному рівні політичних, економічних та соціальних реформ.

Програма семінару передбачала дві навчальні сесії і завершилась вихідним комплексним тестуванням, під час якого слухачі продемонстрували рівень засвоєння теоретичних знань з основних напрямів державної регіональної, економічної, соціальної, гуманітарної політики; положень конституційно-правової модернізації держави; стратегії реформування державного управління; інтеграційних процесів України; володіння українською діловою мовою та фахові компетентності.

Реалізовували програму семінару керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, територіальних органів виконавчої влади, професорсько-викладацький персонал вищих навчальних закладів.


Виконавчий апарат обласної ради

Друкувати   Версія для друку