Розпочалась перша сесія семінару підвищення кваліфікації за Професійною програмоюРозпочалась перша сесія семінару підвищення кваліфікації за Професійною програмоюМайбутнє української держави в умовах глобалізаційних і трансформаційних процесів, успіх соціально-економічних реформ залежать від наявності високопрофесійних кадрів на усіх рівнях виконавчої влади та місцевого самоврядування, які готові до змін та інновацій, спроможні своєчасно приймати ефективні управлінські рішення та здатні взяти на себе відповідальність за модернізацію держави й реалізацію розпочатих реформ.

В Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів розпочалась перша сесія семінару підвищення кваліфікації за Професійною програмою для уперше прийнятих на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування.

За інформацією директора Центру Сергія Демченка Професійна програма побудована за модульним принципом, містить загальну, функціональну і галузеву складові та розрахована на перехідний період до затвердження державного стандарту за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування».

Розпочалась перша сесія семінару підвищення кваліфікації за Професійною програмоюПерша сесія семінару передбачає обговорення основних напрямів державної політики України у сфері запобігання корупції та впровадження електронного декларування; гуманітарної, соціальної, молодіжної політики в області; нормативно-правових актів, що регламентують державне управління; європейської інтеграції; управління персоналом; розвитку лідерства; гендерного підходу у державному управлінні; запобігання торгівлі людьми; розвитку історико-культурного туризму; формування корпоративної культури; підвищення рівня мовної компетентності та ін.

На виконання положень Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, в яку закладено ідеї зміцнення української державності, в рамках семінару заплановані тематичні зустрічі: «Християнська віра як основа українського національно-патріотичного виховання», «Офіційна політика пам’яті в країнах Центрально-Східної Європи й Україні», «Світова і національна культурна спадщина регіону як основа розвитку історико-культурного туризму».

Розпочалась перша сесія семінару підвищення кваліфікації за Професійною програмоюУперше прийняті на службу в органи місцевого самоврядування детально обговорять основні положення проекту нового Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Відповідно до Плану-графіка друга навчальна сесія для уперше прийнятих на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування запланована в травні.

Очікуваним результатом підвищення кваліфікації за Професійною програмою є засвоєння знань про сутність та шляхи реалізації державної регіональної, економічної, соціальної, гуманітарної політики в умовах здійснення реформ; розуміння передумов і необхідності конституційно-правової модернізації держави, Стратегії реформування її державного управління та ін.


Виконавчий апарат обласної ради

Друкувати   Версія для друку