ПЛАН ЗАХОДІВЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Черкаської обласної ради

_________________ О. Вельбівець
12 січня 2016 року


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання корупційним
та пов’язаним з корупцією правопорушень
на 2016 рік№ з/п Назва заходу Виконавці Термін   виконання
1 Забезпечення якісного добору кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору Конкурсна комісія на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради Протягом року
2 Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» Гомаз В.В. Протягом року
3 Забезпечення подання особами, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради відомостей про наявність/відсутність в них корпоративних прав, працюючих у виконавчому апараті обласної ради близьких їм осіб Гомаз В.В. Протягом року
4 Забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб у виконавчому апараті обласної ради Гомаз В.В. Протягом року
5 Надання посадовим особам виконавчого апарату обласної ради роз’яснень з питань подання та заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру Гомаз В.В. Протягом року
6Попередження посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які звільняються про обов’язок подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціямиГомаз В.В.Протягом року
7 Попередження посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, які протягом 2015 року звільнилися  про обов’язок подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік Гомаз В.В. До 1 квітня
2016 року
8 Проведення перевірки фактів своєчасності подання посадовими особами виконавчого апарату та особами, які протягом 2015 року звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, декларацій Гомаз В.В. Протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана
9 Підготовка та надіслання матеріалів центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику для проведення ним перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей Гомаз В.В. Протягом десяти  днів  з дня одержання декларації від суб’єкта декларування
10 Роз'яснення норм чинного антикорупційного законодавства  посадовим особам виконавчого апарату обласної ради Гомаз В.В. Протягом року