П О Л О Ж Е Н Н Я про Комісію з питань присвоєння звання "Почесний громадянин Черкащини" - Додаток 2 до рішення обласної ради від 28.03.2008 № 16-16/VДодаток 2
до рішення обласної ради
від 28.03.2008 № 16-16/VП О Л О Ж Е Н Н Я

про Комісію з питань присвоєння звання
"Почесний громадянин Черкащини"1. Комісія з питань присвоєння звання "Почесний громадянин Черкащини" (далі – Комісія) утворюється для розгляду питань про присвоєння звання "Почесний громадянин Черкащини", внесення відповідних пропозицій на сесії обласної ради і працює на громадських засадах.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, рішеннями обласної ради, Положенням про звання "Почесний громадянин Черкащини", а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

- розгляд документів про присвоєння Почесного звання;

- підготовка пропозицій відповідним профільним постійним комісіям та президії обласної ради з питань присвоєння Почесного звання;

- інші завдання.

4. Відповідно до покладених завдань Комісія:

вивчає документи, подані на розгляд Комісії щодо присвоєння Почесного звання, узагальнює інформацію та готує відповідні висновки.

5. При вирішенні віднесених до її компетенції питань, комісія має право:

- одержувати відповідно до чинного законодавства від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій необхідну інформацію та статистичні дані;

- у разі потреби утворювати тимчасові робочі групи зі складу членів Комісії, залучати до участі в їх роботі спеціалістів інших установ і організацій;

- запрошувати на свої засідання юридичних і фізичних осіб, зацікавлених у вирішенні внесених на розгляд комісії питань;

- інформувати про свою діяльність громадськість через відділ з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю виконавчого апарату обласної ради.

6. Комісія утворюється у складі голови Комісії, секретаря та членів Комісії.

Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної ради за погодженням з президією обласної ради.

Голова Комісії організовує її роботу та забезпечує виконання покладених на неї завдань.

Секретар Комісії здійснює організаційне забезпечення її діяльності і ведення діловодства.

7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови Комісії. Засідання Комісії проводяться в міру необхідності.

Комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні дві третини її членів.

Рішення Комісії приймаються двома третинами голосів її членів таємним голосуванням і оформлюються протоколом, який підписують голова Комісії та її секретар.

Пропозиції Комісії щодо присвоєння звання "Почесний громадянин Черкащини" після погодження з профільною комісією обласної ради вносяться на розгляд президії обласної ради.

8. Підготовку матеріалів до засідання Комісії, організаційне та матеріально-технічне забезпечення її діяльності здійснює виконавчий апарат обласної ради.
Друкувати   Версія для друку