ЗвітиЗвіт за період 03.01.2012 - 29.12.2012 рр.

З 3 січня до 29 грудня 2012року на адресу Черкаської обласної ради надійшов 31 інформаційний запит.

Із них:

отримано поштою – 12 запитів, надійшло на електронну пошту – 18, передано факсом – 1.

Від фізичних осіб надійшов 21 запит; від юридичних осіб – 10.

Більшу частину запитувачів цікавила інформація про роботу постійних комісій обласної ради; копії програм та рішень обласної ради; суму коштів, закладених в обласному бюджеті, на виконання обласних програм; виконання окремих обласних цільових програм тощо.

Результати розгляду запитів: на всі запити було оперативно надано відповіді в установлені Законом терміни.

Звіт за період 02.01.2013 – 31.12.2013 рр.

З 2 січня до 31 грудня 2013 року на адресу Черкаської обласної ради надійшло 59 інформаційних запитів.

Із них:

отримано поштою – 28 запитів, надійшло на електронну пошту – 27, передано усно по телефону – 4.

Від фізичних осіб надійшло 45 запитів; від юридичних осіб – 14.

Переважна частина запитів стосувалась надання інформації про суми коштів, закладених в обласному бюджеті, на виконання обласних програм та хід виконання окремих обласних цільових програм; про роботу постійних комісій обласної ради; копій програм та рішень обласної ради; щодо співпраці обласної ради з громадськими організаціями різного спрямування тощо.

Результати розгляду запитів: на всі запити надано відповіді в установлені Законом терміни.

Звіт за період 08.01.2014 – 31.12.2014 рр.

З 8 січня до 31 грудня 2014 року на адресу Черкаської обласної ради надійшло 24 інформаційні запити.

Із них:

отримано поштою – 15 запитів, надійшло на електронну пошту – 5, передано особисто в письмовій формі – 4.

Від фізичних осіб надійшло 9 запитів; від юридичних осіб – 15.

Переважна частина запитів стосувалась надання інформації про суми коштів, закладених в обласному бюджеті, на виконання обласних програм та хід виконання окремих обласних цільових програм; управління майном спільної власності територіальних громад області; про роботу постійних комісій обласної ради, депутатських груп і фракцій; копій програм чи рішень обласної ради; щодо співпраці обласної ради з громадськими організаціями різного спрямування тощо.

Результати розгляду запитів: на всі запити надано відповіді в установлені Законом терміни.

Звіт за період 05.01.2015 – 31.12.2015 рр.

Із 5 січня до 31 грудня 2015 року на адресу Черкаської обласної ради надійшло 57 інформаційних запитів.

Із них:

надійшло на електронну пошту – 31, отримано поштою – 14 запитів, передано особисто 11 в письмовій та 1 усній формах.

Від фізичних осіб надійшло 34 запити; від юридичних осіб – 23.

Переважна частина запитів стосувалась: – надання інформації про суми коштів, закладених в обласному бюджеті, на виконання обласних програм та хід виконання окремих обласних цільових програм; – роботи постійних комісій обласної ради, депутатських груп і фракцій; – оприлюднення результатів відвідування пленарних засідань, поіменного голосування депутатів на сесіях та змісту оголошених ними пропозицій, звернень, пропонованих змін до програм і проектів рішень обласної ради; – надання копій програм чи рішень обласної ради, декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру керівництва обласної ради; – питань управління майном спільної власності територіальних громад області; – співпраці обласної ради із громадськими організаціями різного спрямування тощо.

Результати розгляду запитів: на всі запити надано відповіді в установлені Законом терміни.

Звіт за період 04.01.2016 – 30.12.2016 рр.

Протягом 2016 року на адресу Черкаської обласної ради надійшло 80 запитів щодо отримання публічної інформації, а саме: на електронну скриньку – 48, поштою – 29, передано особисто – 3.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від фізичних осіб – 39. Від громадських організацій надійшло 23 запити, юридичних осіб – 11, ЗМІ – 7.

Переважна частина запитів стосувалась:

– надання копій нормативно-правових актів обласної ради, декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру керівництва обласної ради і депутатів;

– результатів відвідування пленарних засідань, поіменного голосування депутатів на сесіях та змісту оголошених ними пропозицій, звернень;

– роботи постійних комісій обласної ради, депутатських груп і фракцій;

– питань управління майном спільної власності територіальних громад області;

– фінансової політики, розпорядження бюджетними коштами;

– виконання окремих обласних цільових програм.

За результатами розгляду запитів: задоволено – 55, надано роз’яснення – 18, відповідно до вимог частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано належним розпорядникам інформації – 7.

Усім запитувачам надано відповіді у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки.

Звіт за період 03.01.2017 – 29.12.2017 рр.

Протягом 2017 року на адресу Черкаської обласної ради надійшло 99 запитів щодо отримання публічної інформації, а саме: на електронну скриньку – 74, поштою – 15, передано особисто – 10.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від фізичних осіб – 65. Від громадських організацій надійшло 23 запити, юридичних осіб – 6, ЗМІ – 5.

Переважна частина запитів стосувалась:

– декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру керівництва обласної ради, керівників комунальних підприємств;

– надання копій нормативно-правових актів обласної ради;

– питань управління майном спільної власності територіальних громад області;

– діяльності обласної ради;

– результатів відвідування пленарних засідань, поіменного голосування депутатів на сесіях та змісту оголошених ними пропозицій, звернень;

– фінансової політики, розпорядження бюджетними коштами;

– виконання окремих обласних цільових програм;

– здійснення заходів, передбачених Законом України «По доступ до публічної інформації».

За результатами розгляду запитів: задоволено – 53, надано роз’яснення – 28, надіслано належним розпорядникам інформації – 13, відмовлено – 5.

Усім запитувачам надано відповіді у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки.

Звіт за період 02.01.2018 – 31.01.2018 рр.

Упродовж указаного періоду зареєстровано 5 інформаційних запитів, із них 4 від фізичних осіб 1 – громадської організації. Найбільш запитуваною була інформація щодо діяльності обласної ради, надання копій нормативно-правових актів обласної ради. На всі запити надано відповіді в установлені чинним законодавством терміни.