Бюджет – 2020ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.12.2019 №34-47/VII


23100000000

(код бюджету)

 

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обласна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи обласного бюджету у сумі 2 946 520 722 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету - 2 083 615 982 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету - 862 904 740 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки обласного бюджету у сумі 2 943 602 322 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету - 2 020 565 582 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету - 923 036 740 гривень;

повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 604 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету - 604 000 гривень;

надання кредитів з обласного бюджету у сумі 3 522 400 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету - 2 918 400 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету - 604 000 гривень;

профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі 60 132 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі 60 132 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 10 000 000 гривень, що становить 0,49 відсотків видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 7 025 300 гривень, що становить 0,35 відсотків видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Делегувати обласній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів, розподілу або перерозподілу трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями обласної ради з наступним внесенням змін до рішення про обласний бюджет.

Затвердити розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я між місцевими бюджетами у сумі 278 747 600 гривень у порядку, визначеному обласною державною адміністрацією.

4. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію регіональних програм у сумі 796 176 200 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок доходів, визначених статтею 66 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, а також субвенції з державного та інших місцевих бюджетів;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надання кредитів з бюджету за рахунок надходжень, визначених пунктами 10, 11 частини першої статті 691 та пунктом 8 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІУ рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсація процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплата послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу.

8. Доручити керівникові Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати у 2020 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів від дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

7) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Якщо після прийняття рішення про обласний бюджет повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету Департамент фінансів обласної державної адміністрації, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків обласного бюджету і надання кредитів з обласного бюджету, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за розпорядженням обласної державної адміністрації, погодженим з постійною комісією обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Забороняється без внесення змін до рішення про обласний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право обласній державній адміністрації вносити зміни до переліку об'єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на соціально- економічний розвиток регіонів, переліку регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

12. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

13. Додатки №№ 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

14. Апарату обласної ради оприлюднити це рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «Черкаський край».

15. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 16 статті 66 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами обласної комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка обласної комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу) від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду обласного бюджету.

Підприємства обласної комунальної власності сплачують частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2019 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

16. Установити, що рішення щодо звільнення від сплати орендної плати за оренду майна обласної комунальної власності (встановлення пільгової ставки) приймається обласною радою у разі визначення джерел компенсації втрат доходів обласного бюджету внаслідок надання таких пільг.

17. Продовжити до 31.12.2020 термін погашення заборгованості до обласного бюджету по наданій Департаментом агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації в минулі роки фінансовій підтримці сільгосптоваровиробникам області. Урахувати клопотання Департаментом агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації та не нараховувати пеню за порушення строків повернення зазначених коштів.

18. Установити, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України передача субвенцій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі укладання договору між місцевими радами. Договори в обов'язковому порядку погоджуються, а у разі передачі субвенцій з обласного бюджету розробляються структурними підрозділами обласної державної адміністрації - головними розпорядниками коштів обласного бюджету.

19. Доручити Департаменту фінансів облдержадміністрації у разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації врахувати такі зміни під час складання та виконання розпису обласного бюджету на 2020 рік з послідуючим внесенням змін до цього рішення.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Голова обласної ради Анатолій ПІДГОРНИЙ


Повний текст