Населення

Чисельність населення, що проживає на території області, на 1 січня 2022 року становить 1160,7 тисячі осіб. Частка міського населення становить 57,3 відсотка, сільського - 42,6 відсотка.

Черкаська область відноситься до числа густонаселених.

 

Статевий та віковий склад


Статевий склад населення характеризується перевагою жіночого населення 624,5 тисячі осіб або 54 відсотка. Чоловіків 532,6 тисячі осіб або 46 відсотка. Середній вік чоловіків 40,6; жінок - 46,2.

 

Національний склад


На Черкащині проживають особи 130 етносів. Переважають українці і росіяни. Також в області проживають білоруси, татари, євреї, молдавани, вірмени, болгари, поляки та представники інших національностей.