Бюджет – 2023ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.12.2022 № 16-4/VIII


Про обласний бюджет 
Черкаської області на 2023 рік


23100000000

(код бюджету)

 

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2022 рік:

доходи обласного бюджету у сумі 2 557 930 644 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 1 871 888 900 гривень та доходи спеціального фонду обласного бюджету – 686 041 744 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки обласного бюджету у сумі 2 555 819 512 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 1 848 312 768 гривень та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 707 506 744 гривень;

повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 510 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету – 510 000 гривень;

надання кредитів з обласного бюджету у сумі 2 621 132 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету – 2 111 132 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 510 000 гривень;

профіцит за загальним фондом обласного бюджету у сумі 21 465 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом обласного бюджету у сумі 21 465 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у розмірі 10 000 000 гривень, що становить 0,54 відсотків видатків загального фонду обласного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд обласного бюджету у розмірі 46 500 000 гривень, що становить 2,52 відсотків видатків загального фонду обласного бюджету.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Делегувати обласній державній адміністрації повноваження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів, розподілу або перерозподілу трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями обласної ради.

Затвердити розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами у сумі 104 777 800 гривень у порядку, визначеному обласною державною адміністрацією.

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію регіональних програм у сумі 65 780 000 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді обласного бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 та частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1 Бюджетного кодексу України, а також субвенції з державного та інших місцевих бюджетів;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини першої статті 69 1 та пунктом 8 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право директорові Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації здійснювати у 2023 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити:

1) зaтвеpдження пaспоpтів бюджетних пpогpaм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

11. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету Департамент фінансів Черкаської обласної державної адміністрації, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

Забороняється без внесення змін до рішення про обласний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право обласній державній адміністрації вносити зміни до обсягів капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, переліку об'єктів та заходів, видатки на які проводяться за рахунок екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, розподілу витрат обласного бюджету на реалізацію регіональних програм, у межах та із зміною обсягів загального і спеціального фондів.

12. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.

13. Додатки №№ 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Відповідно до статей 43 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 16 статті 66 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області, або у статутних фондах яких є частка обласної комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу) від розміру комунальної частки (акцій) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Суб’єкти господарювання спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, або у статутних фондах яких є частка обласної комунальної власності, сплачують частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2022 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до обласного бюджету, визначається суб’єктами господарювання за формою розрахунку, встановленою Міністерством фінансів України.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається суб’єктами господарювання спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, або у статутних фондах яких є частка обласної комунальної власності до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду обласного бюджету.

15. Продовжити до 31.12.2023 термін погашення заборгованості до обласного бюджету по наданій Департаментом агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації у 1998-1999 роках фінансовій підтримці сільгосптоваровиробникам області. Урахувати клопотання Департаменту агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації та не нараховувати пеню за порушення строків повернення зазначених коштів.

16. Установити, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України передача субвенцій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі укладання договору між місцевими радами. Проект договору в обов’язковому порядку погоджується, а у разі передачі субвенцій з обласного бюджету розробляється структурними підрозділами обласної державної адміністрації – головними розпорядниками коштів обласного бюджету. Реєстрація таких договорів здійснюється головними розпорядниками коштів обласного бюджету.

17. Доручити Департаменту фінансів Черкаської обласної державної адміністрації у разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації врахувати такі зміни під час складання та виконання розпису обласного бюджету на 2023 рік з послідуючим внесенням змін до цього рішення.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.


Голова обласної ради Анатолій ПІДГОРНИЙ


Повний текст