Нормативно-правові акти з питань запобігання і протидії корупції

Міжнародні акти:

 • Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)

 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS 173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)

 • Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)

 • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)

 • Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

 • Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)


 • Кодекси України:

 • Кримінальний Кодекс України

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення

 • Кодекс законів про працю України


 • Закони України:

 • Про запобігання корупції

 • Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки

 • Про службу в органах місцевого самоврядування

 • Про державну службу

 • Про Національне антикорупційне бюро України

 • Про очищення влади

 • Про Національну поліцію

 • Про прокуратуру

 • Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів


 • Укази Президента України:

 • Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 року № 217

 • Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 року № 808

 • Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 року № 5/2015


 • Постанови Кабінету Міністрів України:

 • Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265

 • Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950

 • Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171

 • Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563

 • Про утворення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочині від 24 лютого 2016 р. № 104


 • Документи Національного Агентства з питань запобігання корупції:

 • Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від 10.06.2016 № 2

 • Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків від 17.06.2016 № 2

 • Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади від 02.12.2016 № 126

 • Про надання роз’яснення стосовно деяких питань порядку подання звітності політичної партії (Роз’яснення від 26.03.2020)

 • Про надання роз’яснення стосовно строків подання звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за перший та другий квартали 2020 року (Роз’яснення від 24.06.2020)

 • Про надання роз’яснення стосовно строків подання звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за перший квартал 2020 року (Роз’яснення від 28.05.2020)

 • Про надання роз’яснення стосовно строків подання звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за перший квартал 2020 року (Роз’яснення від 14.05.2020)

 • Про надання роз’яснення стосовно строків подання звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за перший квартал 2020 року (Роз’яснення від 27.04.2020)

 • Про надання роз’яснення стосовно обов’язку внескодавця подавати письмову заяву при здійсненні ним внеску/ів на підтримку політичної партії або до виборчого фонду кандидата (Роз’яснення від 26.03.2020)

 • Роз’яснення від 23.06.2020 №5 щодо правового статусу викривача

 • Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані) від 03.02.2021 №1

 • Форма декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджена наказом НАЗК від 23.07.2021№ 449/21

 • Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений наказом НАЗК від 23.07.2021 № 449/21

 • Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затверджений наказом НАЗК від 23.07.2021 № 451/21

 • Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування, затверджений наказом НАЗК від 23.07.2021 № 450/21

 • Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затверджений наказом НАЗК від 20.08.2021 № 539/21

 • Роз’яснення щодо особливостей реалізації заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції») та відповідальності за прийняття рішень щодо осіб, які прийняли такі пільги, послуги і майно від 19.11.2021 № 10

 • Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку) від 29.12.2021 № 11

 • Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції від 21.10.2022 № 13