Звіти

Звіт за період 01.10.2022 – 31.10.2022 рр.

Впродовж указаного періоду на розгляд до Черкаської обласної ради не надходили запити на публічну інформацію.

Звіт за період 01.09.2022 – 30.09.2022 рр.

Впродовж указаного періоду на розгляд до Черкаської обласної ради не надходили запити на публічну інформацію.

Звіт за період 01.08.2022 – 31.08.2022 рр.

Впродовж указаного періоду на розгляд Черкаської обласної ради надійшов 1 інформаційний запит від громадської організації щодо надання допомоги населенню в умовах воєнного стану, надісланий електронною поштою.

За результатами розгляду надано інформацію, яка знаходиться у володінні Черкаської обласної ради.

Звіт за період 01.07.2022 – 31.07.2022 рр.

Впродовж указаного періоду на розгляд обласної ради надійшло 2 запити на інформацію від юридичних осіб, з яких 1 подано на електронну адресу обласної ради, 1 – засобами поштового зв’язку.

За результатами розгляду надано інформацію щодо організаційної структури, функцій, основних завдань, напрямків діяльності обласної ради.

Звіт за період 01.06.2022 – 30.06.2022 рр.

Впродовж указаного періоду на розгляд до Черкаської обласної ради не надходили запити на інформацію.

Звіт за період 01.05.2022 – 31.05.2022 рр.

Впродовж указаного періоду на розгляд надійшов 1 запит на публічну інформацію від фізичної особи про надання інформації щодо кількості осіб, які зареєструвалися в Черкаській області як ВПО у період з 24.02.2022 по теперішній час і мають групу інвалідності й хронічні захворювання, та якої допомоги потребували.

Запит на публічну інформацію поданий електронною поштою.

За результатами розгляду він надісланий належному розпоряднику інформації на підставі ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Звіт за період 01.04.2022 – 30.04.2022 рр.

Впродовж указаного періоду на розгляд надійшло 2 запити на публічну інформацію (далі – інформаційний запит) від фізичних осіб щодо надання переліку вакантних посад лікарів-інтернів для працевлаштування випускників 2022 року бюджетної сфери навчання Буковинського та Полтавського державних медичних університетів для проходження інтернатури у 2022 році в місті Черкаси та Черкаській області, які подано електронною поштою.

За результатами розгляду інформаційні запити надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації на підставі ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Звіт за період 01.03.2022 – 31.03.2022 рр. Впродовж указаного періоду на розгляд до Черкаської обласної ради не надходили запити на публічну інформацію.

Звіт за період 01.02.2022 – 28.02.2022 рр. Впродовж указаного періоду на розгляд надійшло 2 інформаційних запити від фізичної особи. Запити отримано безпосередньо від запитувача.

У звітному періоді розглянуто 4 запити на інформацію (з урахуванням 2 запитів, термін виконання яких закінчувався 04.02.2022) та надано інформацію щодо:

– діючих місцевих програм з енергоефективності та підтримки ОСББ;

– використання системи електронного документообігу (СЕД) виконавчим апаратом Черкаської обласної ради;

– відомостей про депутатів Черкаської обласної ради.

Звіт за період 01.01.2022 – 31.01.2022 рр. Впродовж указаного періоду зареєстровано 4 запити на інформацію (далі – запит), із них 3 від фізичних осіб, 1 – громадської організації. Всі запити подано електронною поштою.

У звітному періоді розглянуто 5 запитів (з урахуванням 1 запиту, термін виконання якого закінчувався 05.01.2022).

За результатами розгляду надано інформацію на 3 запити, 2 – надіслано для розгляду належному розпоряднику інформації на підставі ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Розглянуті запити стосувалися питань, що належать до компетенції Департаменту інфраструктури та житлово-комунального господарства Черкаської ОДА й структурних підрозділів виконавчого апарату Черкаської обласної ради, а саме:

загального відділу – 4;

сектору з питань інформатизації та цифрового розвитку – 1;

управління об’єктами спільної власності територіальних громад області – 2;

управління юридичного забезпечення та роботи з персоналом – 1.

На запити надано інформацію, яка знаходиться у володінні Черкаської обласної ради, зокрема щодо:

копій рішень, прийнятих Черкаською обласною радою, а також інших документів, створених в процесі виконання Черкаською обласною радою повноважень, передбачених законодавством; діяльності комунальних

діяльності комунальних підприємств обласної комунальної власності;

депутатів обласної ради, у тому числі контрактних даних та графіків прийому.

Звіт за період 01.01.2021 – 31.12.2021 рр. Протягом 2021 року на адресу Черкаської обласної ради надійшло 83 запити щодо отримання публічної інформації, а саме: засобами електронного зв’язку – 55, поштою – 17, передано особисто – 10, засобами телефонного зв’язку – 1.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від фізичних осіб – 64. Від громадських організацій надійшло 9 запитів, юридичних осіб –7, ЗМІ – 3.

Переважна частина запитів стосувалася:

- питань управління майном спільної власності територіальних громад області;

– надання копій нормативно-правових актів обласної ради;

– діяльності обласної ради;

– виконання окремих обласних програм;

– фінансової політики, розпорядження бюджетними коштами;

– здійснення заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

– використання земель спільної комунальної власності територіальних громад Черкаської області.

За результатами розгляду запитів: задоволено – 65; надіслано належним розпорядникам інформації – 18.

На всі запити надано відповіді в установлені чинним законодавством терміни.

Звіт за період 01.01.2020 – 31.12.2020 рр. Протягом 2020 року на адресу Черкаської обласної ради надійшло 64 запити щодо отримання публічної інформації, а саме: засобами електронного зв’язку – 46, поштою – 14, передано особисто – 3, телефонного зв’язку – 1.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від фізичних осіб – 29. Від громадських організацій надійшло 27 запитів, юридичних осіб –7, ЗМІ – 1.

Переважна частина запитів стосувалася:

– діяльності обласної ради;

– питань управління майном спільної власності територіальних громад області;

– надання копій нормативно-правових актів обласної ради;

– виконання окремих обласних програм;

– результатів відвідування пленарних засідань, поіменного голосування депутатів на сесіях та змісту оголошених ними пропозицій, звернень;

– фінансової політики, розпорядження бюджетними коштами;

– здійснення заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

– використання земель спільної комунальної власності територіальних громад Черкаської області.

За результатами розгляду запитів: задоволено – 42; надіслано належним розпорядникам інформації – 13; надано роз’яснення – 9.

На всі запити надано відповіді в установлені чинним законодавством терміни.

Звіт за період 01.01.2019 – 31.12.2019 рр. Протягом 2019 року на адресу Черкаської обласної ради надійшло 47 запитів щодо отримання публічної інформації, а саме: засобами електронного зв’язку – 33, поштою – 7, передано особисто – 7.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від фізичних осіб – 35. Від громадських організацій надійшло 7 запитів, юридичних осіб – 4, ЗМІ – 1.

Переважна частина запитів стосувалася:

надання копій нормативно-правових актів обласної ради;

– виконання окремих обласних програм;

– питань управління майном спільної власності територіальних громад області;

– діяльності обласної ради;

– результатів відвідування пленарних засідань, поіменного голосування депутатів на сесіях та змісту оголошених ними пропозицій, звернень;

– фінансової політики, розпорядження бюджетними коштами;

– здійснення заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

– діяльності конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття посад директорів комунальних закладів Черкаської обласної ради.

За результатами розгляду запитів: задоволено – 33, надано роз’яснення – 7, надіслано належним розпорядникам інформації – 7.

Усім запитувачам надано відповіді у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки.

Звіт за період 01.01.2018 – 31.12.2018 рр.

Протягом 2018 року на адресу Черкаської обласної ради надійшло 50 запитів щодо отримання публічної інформації, а саме: на електронну скриньку – 34, поштою – 11, передано особисто – 5.

За категорією запитувачів найбільше запитів надійшло від фізичних осіб – 28. Від громадських організацій надійшло 9 запитів, юридичних осіб – 10, ЗМІ – 3.

Переважна частина запитів стосувалась:

– питань управління майном спільної власності територіальних громад області;

– діяльності обласної ради;

– результатів відвідування пленарних засідань, поіменного голосування депутатів на сесіях та змісту оголошених ними пропозицій, звернень;

– фінансової політики, розпорядження бюджетними коштами;

– виконання окремих обласних програм;

– здійснення заходів, передбачених Законом України «По доступ до публічної інформації»;

– надання копій нормативно-правових актів обласної ради.

За результатами розгляду запитів: задоволено – 36, надано роз’яснення – 4, надіслано належним розпорядникам інформації – 10.

Усім запитувачам надано відповіді у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки.