Черкаська обласна рада оголошує відбір кандидатів до складу поліцейської комісії № 22 Департаменту патрульної поліції

Відповідно до пункту 4 частини третьої статті 51 Закону України «Про Національну поліцію», враховуючи лист Управління патрульної поліції в Черкаській області , Черкаська обласна рада оголошує відбір кандидатів до складу поліцейської комісії серед представників громадськості з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Представники громадськості, які відповідають критеріям, зазначеним у статті 51 Закону України «Про Національну поліцію», подають до обласної ради наступні документи:
-
лист-клопотання фізичної або юридичної особи на адресу обласної ради з пропозицією включити особу до складу поліцейської комісії;
- автобіографію в довільній формі;
- копію документів про освіту;
- документи, які підтверджують бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет (рекомендаційні листи, характеристики тощо).
Кандидат несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації та поданих ним документів.

Прийом документів буде здійснюватися виконавчим апаратом Черкаської обласної ради до 01 травня 2023 року за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, каб № 432.

ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА

Відповідно до статті 51 Закону України «Про Національну поліцію» постійні поліцейські комісії утворюються в органах поліції для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських.
До складу поліцейської комісії територіальних органів поліції входять п’ять осіб:
1) один представник, визначений міністром внутрішніх справ України, не з числа поліцейських;
2) один представник, визначений керівником поліції;
3) один представник, визначений керівником відповідного територіального органу (закладу, установи) поліції;
4) два представники громадськості, обрані відповідною обласною радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Київською міською радою, Севастопольською міською радою з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

Основними повноваженнями поліцейської комісії є:
1) проведення відбору (конкурсу) на службу в органи (заклади, установи) поліції, крім прийому на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;
2) проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду.

Максимальний строк повноважень члена поліцейської комісії становить три роки.

Одна і та сама особа може здійснювати повноваження члена поліцейської комісії лише протягом одного трирічного строку. Повторне призначення на посаду члена поліцейської комісії забороняється.

Члени поліцейських комісій можуть не припиняти виконання своїх основних службових обов’язків за місцем основної роботи (служби).